Information till våra besökare med anledning Covid-19

Vi befinner oss i en ny och utmanande situation p.g.a Coronaviruset och dess snabba spridning. Säkerheten och omsorgen om våra besökare, butiks- och restaurangpersonalen samt de anställdas är viktigare än någonsin.

Det är oerhört viktigt att vi alla noga följer riktlinjer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vilket bla. innebär att alla, även de med lindriga sjukdomssymptom skall stanna hemma för att minimera smittspridning. Att löpande hålla sig uppdaterad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och följa åtgärder i enlighet med de nya riktlinjerna.

Det är en svår situation för alla just nu och i Vallentuna Centrum finns det därför just nu ett par enstaka butiker och restauranger som av olika anledningar beslutat att tillfälligt stänga. Vi hoppas på att dessa ska kunna öppna så snart som möjligt igen och tills dess ber vi om er förståelse. Vallentuna Centrum hälsar er välkomna till alla våra övriga butiker och restauranger som fortfarande håller öppet.