Tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på vallentunacentrum.se, samt på Vallentuna Centrums Facebook- och Instagramsida. Ditt riktiga namn behöver överensstämma med ditt kontonamn.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Vallentuna Centrum AB, 556684-3420.
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 18 år vid tävlingens slut. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor.
 5. För att delta i tävlingen måste du göra följande: Tävla på facebook mellan 7 och 14 februari 2024. Tagga den du vill ska bli firad på alla hjärtans dag, samt motivera varför. Du är då med i utlottningen om ett av 3 presentkort värt 1000 kronor, att handla för i Vallentuna Centrum (gäller ej livsmedelsbutiker & Systembolaget). Vinnarna presenteras på Facebook och Instagram efter den 14 februari. Det är den tävlandes ansvar att det lämnade bidraget inte står i strid med gällande lagstiftning och / eller omfattar inte rättigheterna för någon part.
 6. Tävlingen är öppen 2024-02-07–2024-02-14
 7. Priset i tävlingen består av: ett av 3 presentkort á 1000 kr att handla för i Vallentuna Centrum. Presentkortet är personligt och måste hämtas på plats av vinnaren. Inga vinster skickas.
 8. Vallentuna Centrum ansvarar för eventuell vinstskatt.
 9. Du kan motivera flera gånger för att ha större chans att vinna men ingen person kan vinna mer än ett pris.
 10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Vallentuna Centrum, FastPartner eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandade i tävlingen. Vallentuna Centrum förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Vallentuna Centrum får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 11. Vallentuna Centrum tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Vallentuna Centrum. Vallentuna Centrum tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Vallentuna Centrum beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Vallentuna Centrum rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Vallentuna Centrum. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 15. Vinnaren kommer att kontaktas efter 2024-02-14 och tillkännages sedan via Vallentuna Centrums facebook- och instagramsida. Vallentuna Centrum kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Vallentuna Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras på FastPartners hemsida, samt facebook-sida och Instagram-sida. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 16. Genom att du deltar i tävlingen överlåter du eventuell upphovsrätten avseende eventuellt tävlingsbidrag till Vallentuna Centrum. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till ett eventuellt tävlingsbidrag upphör och att Vallentuna Centrum får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vallentuna Centrum normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Vallentuna Centrum förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.