Tävlingsvillkor

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på vallentunacentrum.se, samt på Vallentuna Centrums Facebook-sida och Instagram-sida.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

3. Ansvarig för tävlingen är: Vallentuna Centrum AB, 556684-3420.

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt fyllt 18 år vid tävlingens slut. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor.

5. För att delta i tävlingen måste du göra följande: Handla för minst 200 kr i Vallentuna Centrum den 6/6. Visa kvittot i någon av butikerna som deltar i tävlingen och säg att du vill vara med i utlottningen.

6. Tävlingen är öppen Nationaldagen 2022-06-06

7. Priset i tävlingen består av: Fem presentkort á 1000 kr att handla för i Vallentuna Centrum, (gäller ej livsmedelsbutiker). Presentkortet är personligt och måste hämtas på plats av vinnaren. Inga vinster skickas.

8. Vallentuna Centrum ansvarar för eventuell vinstskatt.

9. Du kan handla och delta i flera butiker för att ha större chans att vinna men ingen person kan vinna mer än ett pris.

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Vallentuna Centrum, FastPartner eller något av deras dotterbolag eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Vallentuna Centrum förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Vallentuna Centrum får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

11. Vallentuna Centrum tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Vallentuna Centrum. Vallentuna Centrum tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

12. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Vallentuna Centrum beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

13. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Vallentuna Centrum rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Vallentuna Centrum. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15. Vinnaren kommer att kontaktas efter 12/6 och tillkännages sedan via Vallentuna Centrums Facebook-sida efter detta. Vallentuna Centrum kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Vallentuna Centrum rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer eventuellt också att med för- och efternamn publiceras på FastPartners hemsida, samt facebook-sida och Instagram-sida. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

16. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Vallentuna Centrum. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Vallentuna Centrum får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vallentuna Centrum normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

17. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Vallentuna Centrum förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.